Meditation kapag may Omicron na: Malaking pag-asa mula sa Salmo 23 para sa panahon ng pandemya.

Ito ang isang video meditation na ni-upload ko sa panahon ng Omicron kung kailan sa pakiramdam ko ang mga tao ay kinakabahan. Sana ito’y makapagbigay pag-asa sa mga taong dinamay ng panahon ng 4th wave. Ayon sa Salmo 23, kapag tayo’y dumaan sa natatakot na lugar, hindi tayo nagiisa — kasama natin ang Panginoon. Kapag kasama natin si Lord, hindi dapat tayo natatakot.

Siyempre, kinakailangan din natin mag social distancing, mag face mask, mag stay at home, at magpabakuna pa rin dahil ginagamit nito ng Panginoon sa atin kaligtasan (tingnan ang mga sinulat ko noong Pt 1 at Pt 2).

Ang pagbabahagi ay ginagawa ng magkakaibigan.


Audio sa kagandahang-loob ng Ang Salita ng Dios 2014, Audio Edition. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

conversations on church, culture, masculinities, & mission

michaeljfast.com Mga pangungusap patungkol sa iglesya, kalinangan, pagkalalake, & tungkulin.

One thought on “Meditation kapag may Omicron na: Malaking pag-asa mula sa Salmo 23 para sa panahon ng pandemya.

  1. Pingback: Nangungunang 10 na Tagalog post ng 2022 sa michaeljfast.com | Michael J. Fast

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.