Alam mo na ba na meron sa Bibliya ang Pagpapagaling sa Pamamagitan ng Gamot? (Part 1)

Nalungkot ako noong nakarinig ako ng balita na meron mga pastor sa Pilipinas na nagtuturo sa mga simbahan nila na huwag magpabakuna. Ang ibang sinasabi ay medyo kakaiba, tulad ng ang bakuna ay mark of the beast o 666, demonic, o pagiging Zombie. Meron ding sinasabi na may kinalaman sa teolohiya, tulad ng “mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa bakuna,” at pinoprotektahan ng mga Kristianyo ng “dugo ni kristo.” Meron din akong nakarinig ng ganito mula sa mga pastor sa Canada. Hindi ko alam kung anu-ano ang mga dahilan nito pero mukhang kinakailangang magbuo ng teolohiya ng pagpapagaling sa pamamagitan ng gamot. Buti na lang na naunahan ako ng isang FB friend ko si Matt Stone. Pwede mong basahin ang kanyang blog post sa wikang Inglis dito. Karamihan sa mga sumusunod na puntos ay nagmula sa gawain ni Matt.

Siyempre, maraming halimbawa sa Bibliya ng pagpapagaling sa pamamagitan ng mga himala. Isa ito sa mga malaking gawain ni Jesus at ang kanyang mga alagad sa Bagong Tipan.

So paano ba ang theology of medical healing o teolohiya ng pagpapagaling sa pamamagitan ng gamot? Tama ba na hindi natin kailangang magpagamot dahil mas malakas ang ating Diyos o ang dugo ni Kristo? Siyempre maraming sinasabi ang Biblia patungkol sa supernatural healing pero meron ba’ng sinasabi ang Bibliya patungkol sa pagpapagaling sa pamamagitan ng gamot?

Meron. 

Unang-una kailangan tingnan ang Santiago 5:14 “Mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesya para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon.” Nakikita natin sa mga talata nito na meron dalawang dapat gawin kapag may sakit tayo. Una, “ipatawag ang mga namumuno sa iglesya para ipanalangin siya” at ikalawa, magpagamot. Kasi ang ibig sabihin ng “pahiran ng langis” sa konteksto ng Bibliya ay magpagamot. Tingnan natin ang kuwento patungkol sa good Samaritan. Ano ba’ng ginawa nya sa taong binugbog ng mga magnanakaw? Naglagay sya ng langis sa kanyang mga sugat. Ibig sabihin, ok din magpagamot.

Pero hindi lang yun ang patungkol sa pagpapagaling sa pamamagitan ng gamot sa Bibliya. Maraming ibang mga talata at kuwento patungkol dito. Unang-una, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti, kaya sa Bibliya may mga iba’t ibang halimbawa ng gamot, may mga doktor, at may mga sumpa kaugnay sa walang gamot.

Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Alam naman natin ito dahil sa sinabi niya mismo sa Genesis 1:31. Kasama doon ang lahat ng mga potensyal na mga hinaharap na mga paggamit. Nilikha ng Diyos mula sa wala pero lahat ng likha natin ay mula sa mabuting nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, kahit anong pinagmulan ng ating gamot — hayop, dahon, prutas, o bato — lahat ito ay mabuti. Ang tawag dito ay Doktrina ng Pangangalaga ng Diyos. Nakikita din natin ito sa 1 Timothy 4:4, “Lahat ng nilikha ng Dios ay mabuti, at dapat walang ituring na masama kung tinatanggap nang may pasasalamat.”

Mga sari-saring gamot sa Bibliya. May mga iba’t ibang uri ng gamot sa Bibliya, kasama ang alak, ang pulot-pukyutan, laway, at dinurog na igos.

Alak bilang gamot sa 1 Timoteo 5:23 kung saan sinabi ni Pablo kay Timoteo na “Dahil sa madalas na pananakit ng sikmura mo, uminom ka ng kaunting alak.”

Pulot-pukyutan bilang gamot sa Kawikaan 16:24 “Ang matatamis na salita ay parang pulot-pukyutan, nakakapagpasaya at nakakapagpasigla ng katawan.”

Laway ni Jesus bulang gamot sa Markos 8:22-26 kung saan “dinuraan [ni Jesus] ang mga mata ng bulag.”

Dinurog na igos bilang gamot sa 2 Hari 20:7 “Sinabi ni Isaias sa mga utusan ni Haring Hezekia na tapalan nila ang namamagang bukol nito ng dinurog na igos. Ginawa nga nila ito at gumaling siya.”

Nabanggit din sa Bibliya ang maraming mga halamang gamot. Kasama dito ang Igos (Ficus carica), Nardo (Nardostachys jatamansi), Isopo (Origanum syriacum), Gamot sa Gilead (Commiphora gileadensis) and Mandragora (Mandragora officinarum).

Mga Manggagamot sa Bibliya. May mga doctor din ang binanggit sa Bibliya. Unang-una si Lukas, ang may-akda ng Lukas at Gawa, ay pinaliwanag ni San Pablo bilang “Lucas, ang minamahal nating doktor” sa Col 4:14. Sinabi din mismo ni Jesus sa Markos 2:17 “Ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit.”

Mga sumpa kaugnay sa walang gamot. Moreover, there are many bible passages where lack of access to effective medicine is spoken of as a curse. Nakikita natin ito sa dalawang talata nito:

Jeremias 8:22 “Wala na bang gamot sa Gilead? Wala na bang manggagamot doon? Bakit hindi gumagaling ang sugat ng mga kababayan ko?”

Jeremias 46:11 “O mga taga-Egipto, kahit na pumunta pa kayo sa Gilead para maghanap ng panlunas na gamot, ang lahat ng gamot ay wala nang bisa at hindi na makapagpapagaling sa inyo.”

Ayon kay Stone, may dalawang maari paraan na ginagamit ang Diyos para sa ating kalusugan. Paminsan-minsan, nagpapagaling ng Panginoon ang mga tao sa pamamagitan ng gamot. Paminsan-minsan hindi siya gumamamit ng namamagitan — diretso galing sa kanya ang pagpapagaling (tingnan ang larawan sa ibaba). Dapat nating tanggapin ang tulong sa anumang paraan na pinili ng Diyos.

Ang isang magandang halimbawa dito ay ang kuwento ng pagpapagaling ni Naaman sa 2 Kings 5:1-14. Kung naalala nyo, si Naaman ay Heneral ng mga Kalaban ng Israel noong panahon ni Elisha. May malubhang sakit sa balat si Naaman. Meron siyang aliping dalaga mula sa Israel na nag payo sa kanyang amo na meron propeta sa Israel (si Elisha nga) na pwedeng magpagaling sa kanya. Para gawing maiksa ang kuwento, pumunta si Naaman kay Elisha at ang utos ni Elisha ay kinakailangan maligo si Naaman sa Ilog Jordan ng pitong beses para gumaling. Nakita natin na kahit may propeta ang Panginoon sa Israel, ginamit nya ang paligo sa ilog bilang proceso ng pagpapagaling sa sakit.


MGA IDINAGDAG 10 SET 2021:

Baka meron nagbabasa nito na nagsasabi ng ganito, “Dahil lahat ng gamot na binaggit sa Bibliya ay galing sa kalikasan, natural medicines lang ang dapat natin gamitin bilang Kristiyano. Iwasan natin ang pwedeng bilhin sa botika.” Alalahanin natin na ang mga gamot na nakalista sa itaas ay ang mga gamot na meron sila noong panahon nila. Hindi naman nila pinili na puro natural cures lamang — sa totoo lang wala naman silang mga pinagpilian. Ginamit nila kung anong meron sila. Wala naman sila botika noong panahon nila kaya wala silang option na gamitin yun.


Palaging malugod na tinatanggap ang feedback.

Pagbabahagi ang ginagawa ng mga kaibigan.

Akin ang mga larawan.

Pwedeng basahin din ang Part 2.

Ang mga sipi ng Banal na Kasulatan ay kinuha mula sa Ang Salita Ng Dios Biblia. Karapatang magpalathala © 2009, 2011, 2014, 2015 ng Biblica, Inc.® Ginamit nang may pahintulot.

Ginugol ko ba ang aking kabataan sa paggawa ng mga maling bagay? Paano kapag hindi tinutupad ang ating mga pangarap sa buhay?

English

Mahal ko ang gubat. Noong bata pa ako wala akong ibang pangarap kundi mamuhay sa gubat bilang isang ermitanyo! Nais kong magtayo ng sariling kong log cabin at “live off the land.” Nabasa ko ang lahat ng uri ng mga libro tungkol sa pamumuhay sa gubat. Nagtayo ako ng mga tent sa loob ng bakuran namin doon ako natutulog. Ginugol ko ang aking mga bakasyon noong High School sa pagsasagwan ng mga ilog sa Nilagang Saskatchewan, kapwa bilang bahagi ng Nemeiben Lake Canoe at Bible Camp at kasama ang aking pamilya. Sinagwan ko ang mga Ilog Churchill, Paull, Geikie (salungat sa agos), South Saskatchewan (nang mag-isa lang ako), at Foster. Pinatakbo ko (at lumangoy) ang mga lagaslasan at nagsagwan ng mga lawa. Sinaliksik ko ang mga programang pang-edukasyon na makasisiguro na nakatira ako sa gubat habang buhay ako. Nakakatuwa naman.

Ang aming kamakailang oras sa Canada ay muling binuhay ang aking pagmamahal sa gubat. Itong nakarran na taon nagkaroon ako ng pagkakataong gumawa ng pagsagwan at nagbalik na rin sa Ilog Churchill. Ngunit marahil ang pinakamalaking epekto sa aking mga pangarap ay ang palabas sa TV na Alone. Ang saligan na palabas ay iiwan ang 10 mga tao na nag-iisa sa gubat. Pinapayagan ang mga ito ng 10 mga bagay upang matulungan silang makaligtas. Ang taong tumatagal ng pinakamahabang panahon ay mananalo ng kalahating milyon dollar. Nagkaroon ng maraming mga dalubhasa sa paligsahan sa loob ng 8 seasons ng palabas at napagtanto sa akin ang isang bagay: Ginugol ko ang aking kabataan sa paggawa ng mga maling bagay (I had a misspent youth).

Una kong narinig ang katagang iyon ay sa aming paglalakbay sa Faith Academy Senior High School trip. Naglalaro kami ng Fuzbol, isang medyo nakakagulo na laro na tila nagsasangkot ng maraming pag-ikot ng mga tungkod na may mga kalalakihang plastik na nakakabit sa kanila. Anumang mga shot na nashoot namin ay tsamba lamang. Lahat maliban sa isang manlalaro. Si Sir Dan Larson ang aming guro sa photography at may kakayahan siyang kontrolin ang bola. Matapos ang isang kamangha-manghang shot kung saan maliksi niyang inilipat ang bola gamit ang isa sa kanyang mga tagapagtanggol at pagkatapos ay hinampas ito sa goal, sinabi ng aming advisor sa klase na si Sir Derek Foster, “Ah. Ginugol mo ang iyong kabataan sa paggawa ng mga maling bagay! (A misspent youth).”

Iyon ang nagpapatibay sa kahulugan ng term para sa akin: “Isang kasanayan na may kaduda-dudang halaga na nakamit ng isa dahil sa paggastos ng labis na oras dito kung kailan dapat silang gumugol ng oras sa ibang gawain.” Napagtanto ko habang pinapanood ang mga dalubhasa sa Alone na hindi ako gumugol ng oras upang paunlarin ang mga kasanayan na gagawing matagumpay sa akin sa palabas. Alam ko ang ilang mga bagay at may tamang pangarap ngunit ang aking mga kasanayan sa basic survival ay hindi pa binuo.

May napagtanto din akong iba. Kasalukuyan akong nabubuhay sa buhay ng aking mga pangarap. Mayroon akong isang kamangha-manghang soulmate at pamilya na ibinabahagi ko sa aking buhay. Ginagawa ko ang gusto kong gawin – nagtuturo ng teolohiya ng simbahan at kultura sa mga tao sa buong mundo. Nagtatrabaho ako sa isang mahusay na samahan. Nakatira ako sa isang mahusay na lungsod. Mayroon akong mahusay na mga kasamahan sa gawain. Wala talaga akong mga reklamo na sulit banggitin. So ano ba’ng nangyari?

Sa tingin ko may dalawang pangarap ako noong bata ako – dalawang pangarap na hindi magkatugma. Ang isa ay mabuhay mag-isa sa gubat at ang isa ay magiging isang misyonero. Marahil ang isa sa mga pangunahing kadahilanan kung bakit nais kong mabuhay mag-isa sa gubat ay ang aking pagkamahiyain. Ako ay takot-na-takot makipag-usap sa mga tao. Naaalala ko ang isang pag-uusap ko sa isang dalaga sa aming grupo ng kabataan – Ginugol ko ang oras sa pagtingin sa sahig na nagbibigay ng isang salitang mga sagot. Sinadya kong guluhin ang taunang mga talumpati na kailangan naming ibigay sa elementarya para lang hindi ko maipakita sa buong paaralan. Kakaiba na ito ngayon ang ginugugol ko sa aking oras sa paggawa.

Bilang mga kalalakihan madalas tayong masabihan na “sundin ang aming mga pangarap,” ngunit paano kung ang aming mga pangarap ay hindi tugma sa kung sino tayo? Nabanggit ko sa itaas na ginalugad ko ang mga programang pang-edukasyon na magpapahintulot sa akin na manirahan sa bush habang buhay ko. Ang hindi ko nabanggit ay hindi ako nakapasok sa mga programang iyon. Sa halip ay nagtapos ako sa isang degree sa araling relihiyon mula sa University of Saskatchewan, at isang degree sa seminary mula sa Canadian Baptist Seminary. Humanga pa rin sa akin na ang isang mahiyain, tahimik na tao ay pipili ng isang pampublikong papel na ginagampanan sa isang ministeryo at mga misyon para sa isang landas sa karera! So anong nangyari? Sa palagay ko ang pagkakaiba ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng isang pagtawag kumpara sa isang panaginip. Ngayon napagtanto kong maaaring nagse-set up ako ng isang maling dichotomy dito ngunit magtiis ka muna sa akin. Hindi ako masyadong malayo sa aking karanasan sa seminary nang inaasahang mangangaral ako ng isang sermon. Sa pagtingin ko sa unang sermon na iyon (mula sa Mga Taga Roma 7 pa!) hindi ko naalala ang anumang pakiramdam ng pagiging mahiyain o takot. Wala akong ibang paliwanag para doon kaysa sa binago ako ng Banal na Espiritu. Hindi na ako naghanap ng mga pagkakataon upang maiwasan ang mga tungkulin sa pagsasalita sa publiko o pamumuno.

Sa palagay ko sa ilang mga paraan naging totoo sa akin ang turo ng Roma 7 dahil sa wakas ay nagawa ko ang hindi ko nais na gawin! Nasasabi ko na masasabi ko kaysa sa maling paggastos ng aking kabataan ay ginugol ko muli ang aking kabataan sa pagbuo ng mga kasanayang kakailanganin ko upang matupad ang bagong pangarap na aking nabubuhay. At wala akong babaguhin para sa mundo!

Sa palagay ko dapat ko ring sabihin na ang aking buhay ay naging medyo tahimik kahit na nakatira ako sa isang exotic na lugar. Hindi ako nakaranas ng anumang trauma. Ang aking mga relasyon ay buo lahat. Ni hindi ko naisip na nakagawa ako ng maraming sakripisyo. Ngunit napagtanto ko na ang iba ay nasa ibang kakaibang sitwasyon kaysa sa akin at maaaring hindi maging masaya sa kung nasaan sila ngayon.

Ano ang iyong mga pangarap mo noong bata ka pa at paano ba ito’y tumugma sa ginagawa mo ngayon? Ok lang ba yun? Mayroon ka ba’ng mga bagong pangarap ngayon?

Paano mo maipapaliwanag ang mga pagkakaiba? Maaari mo bang makita ang katibayan na ang Banal na Espiritu ay naging isang pangunahing bahagi ng mga pagbabagong iyon? Sa anong paraan?

Palaging malugod na tinatanggap ang feedback.

Pagbabahagi ang ginagawa ng mga kaibigan.

Akin ang Larawan.

ECQ na naman! “Kailan ba Panginoon?” o “Nasaan ka ba, Panginoon?”

English

ECQ[1] na naman! Dahil kay Delta Variant ng COVID-19 itinaas muli ang ECQ sa QC. Ito ay para sa ating kaligtasan. Pero, nakakalungkot diba? Akala natin na ok na tayo dahil higit pa sa isang taong nag social distancing, naghugas kamay, nag suot ng facemask at shield, nag stay-at-home pa. At lahat tayo ay ready magpabakuna pag oras natin. Pero mukhang wala sa atin kamay ang solution sa problema nito.

Sa mga ganitong panahon, naalala natin ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita noong Jeremias 29:11, “Alam ko kung paano ko tutparin ang mga plano ko para sa kabutihan n’yo at hindi sa kasmaan n’yo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan.” Napatanong tayo kapag naalala natin ito ng “Kailan ba Panginoon?” o “Nasaan ka ba, Panginoon?”

Kinakailangan natin balikan ang konteksto nitong verse sa Biblia upang sagutin ang tanong natin. 
Sa panahon kasi ni Jeremias, hindi maganda ang kalagayan ng bansang Israel dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang biling ng Panginoon kay Jeremias ay maipahayag sa mga taong bayan kung ano ang plano ng Panginoon sa kanila. Sabi kasi ng Panginoon na dadahihin sila sa Babylonia bilang parusa ng kanilang mga kasalanan. 70 na taon ang panahon ng kanilang pagkabihag na binigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias. Pero ayaw maniwala ng mga taong bayan at ng mga ibang mga false prophets kaya sabi nila na hindi sila tatagal sa Babylonia. Mga dalawang linggo lamang ang panahon ng pagkabihag doon. 

Kahit pinaparusahan sila ng Panginoon, ok sa Kanya na mawawala sila sa Lupang Pangako for 70 years dahil kapag nasa Babylonia nasa kalooban pa rin sila ng Panginoon. Kahit tayo ay nasa ECQ or anumang antas ng restrictions, nasa kalooban pa rin tayo ng Panginoon!

Unang una, sasabihin ko sa inyo na kahit naniniwala ako na ang COVID-19 ay isang masamang bagay, hindi ako naniniwala na ang COVID-19 ay isang parusa ng Panginoon. Pero naniniwala ako na hindi normal ang pagkakasakit. Noong nilikha ng Panginoon ang sanlibutan hindi pa kasama doon ang sakit (Genesis 1:31). Ang sakit ay dahil sa kasalanan ng mga tao. Kaya may mga sakit ang mundo natin ngayon pero may darating din na panahon kung kailan mawala ang mga sakit sa mundo (Pahayag 21:4). 

Meron tayong pwedeng matutunan mula sa sinasabi ni Jeremias patungki sa mga bagay na hindi normal. 

Medyo kakaiba ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita. Imbis na maghintay lamang ang kanilang pagbalik, dapat makikisalamuha sila sa bago nilang lugar. Magiging bahagi dapat sila ng Babylonia — “Magtayo kayo ng mga bahay at doon kayo tumira. Magtanim kayo at kumain ng inyong ani. Magasawa kayo at nang nagkaanak kayo.”

Hindi tumitigil ang buhay kapag hindi normal ang ating kalagayan. Hindi pwedeng magsabi ng “pag maayos na ang buhay ko tsaka ako ako kikilos.” Sabi sa atin ng Panginoon, “Kumilos na kayo kahit hindi pa ayos ang kalagayan mo.” 

At hindi lang yun. Dapat din “Tumulong kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lungsod sa pinagdalhan sa inyo.” Ano ba’ng ibig sabihin?

  • Maging masunurin tayo sa mga batas patungkol sa pandemya kasi “para sa kabutihan at kaunlaran ng lungsod.” 
  • Mag hugas ang ating mga kamay, mag-social distancing tayo, mag suot tayo ng facemask at face shield, manatili tayo sa bahay kapag kinakailangan, at mag work from home tayo kung pwede. 
  • Magpa lista tayo sa pagpapapbakuna at pag dating ng panahon magpabakuna tayo. 
  • Ipananalangin natin ang mga taong namamahala sa COVID-19 response ng bansa. 
  • Tulungan natin ang mga taong nahirapan dahil sa pandemya. 

Pagkatapos ng sinabi nito, sinabi ng Panginoon, “Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan n’yo at hindi kasamaan nyo.” Ibig sabihin, depende din sa atin pagsunod ang pagtupad ng mga plano ng Diyos. 

Meron kasing tao na binabaha ang bahay. Kaya umakyat sa bubongan nya at nagdasal, “Panginoon iligtas mo ako sa baha.” 

Meron dumaan na rescue mula sa baranggay. “Sakay na po kayo para maligtas kayo!” 

“Ok lang ako. Ililigtas kasi ako ng Panginoon” ang kanyang tugon. 

Meron dumaan na taong naka-banca. “Sakay na po kayo para maligtas kayo!” 

“Ok lang ako. Ililigtas kasi ako ng Panginoon” ang kanyang tugon. 

May dumaan na helicopter nang lumalapit sa kanya. “Sakay na po kayo para maligtas kayo!” 

“Ok lang ako. Ililigtas kasi ako ng Panginoon” ang kanyang tugon. 

Sa wakas nalunod sya sa baha at nag-puntang langit. Pagdating nya doon, nag-tanong sya sa Panginoon. “Lord, bakit hindi mo sinagot ang aking hilining sa iyo? Bakit hindi mo ako niligtas sa baha?”

“Ano ba?” sabi ng Panginoon. “Nagpadala ako ng rescue, ng banca, at ng helicopter pero ayaw mong sumakay!”

Minsan kasi naghahanap tayo ng milagro pero ang tugon ng Panginoon ay ang mga normal na bagay. 

Paano ka bang sinasagot ng Panginoon ngayon panahon ng ECQ muli? 

Palaging malugod na tinatanggap ang puna.

Ginagawa ng mga kaibigan ang pag-share. 

Larawan ni Erik Mclean sa Unsplash. 
__________ 
[1] Sa mga hindi nakakaalam, ang ECQ ay Enhanced Community Quarantine. ang ECQ ay ang pinaka-mataas na antas ng anti-COVID-19 measures na pwedeng ilagay ng Philippine Government. 

It’s ECQ again! “When, Lord?” or “Where are you, Lord?”

It’s ECQ [1] again! Due to Delta Variant of COVID-19 the ECQ was raised again in Quezon City. Even though it’s for our safetly, it’s sad isn’t it? We thought we were ok because for more than one year we have social distanced, washed our hands, worn a facemask and faceshield, and stayed-at-home. And we are all ready to get vaccinated when it’s our time. But it seems like things are out of our control. 

At times like this, we remember what the Lord said to the Israelites in Jeremiah 29:11, “I know how to carry out my plans for your good and not for your evil, and plan to give you of hope for a better future” (God’s Word). This makes us ask the question, “When, Lord?” or “Where are you, Lord?”

We need to go back to the context of this biblical verse to answer our question. In Jeremiah’s day, the nation of Israel was in a bad state because of their sins. The Lord’s command to Jeremiah was to reveal to the people what the Lord had planned for them. The Lord said that they would be taken to Babylon as punishment for their sins. The period of their captivity given by the Lord through Jeremiah was 70 years. But the people and the other false prophets did not want to believe so they said that they would not stay in Babylonia. They said the captivity there would only be about two weeks.

Even if the Lord was punishing them, it is ok with Him that they will be gone from the Promised Land for 70 years because when they are in Babylonia they are still in the will of the Lord. Even if we are on ECQ or any level of restrictions, we are still in the will of the Lord!

First of all, I will tell you that even though I believe that COVID-19 is a bad thing, I do not believe that COVID-19 is a punishment of the Lord. But I do believe the illness is not normal. When the Lord created the world, disease was not included (Genesis 1:31). Sickness is due to sin. So while there are diseases in our world today there will also come a time when the diseases of the world will disappear (Revelation 21:4).

We can learn something from what Jeremiah says about things that are not normal.

The Lord said something different to the Israelites. Instead of just waiting for their return, they should socialize in their new place. They were to be part of Babylon: “Build houses and live in them. Plant and eat your crops. Get married and have children.”

Life does not stop when our condition is not normal. It is not possible to say “when my life is in order I will act.” The Lord tells us, “Act now, even when things aren’t perfect.”

And that’s not all. You must also “Contribute for the good and prosperity of the city to which you are brought.” What does that mean?

  • Let us be obedient to the laws regarding pandemics because “for the good and development of the city.”
  • Wash our hands, wear a facemask and face shield, stay home when necessary, and work from home if possible.
  • Let’s make a list of vaccinations and when the time comes we will be vaccinated.
  • Pray for those in charge of the pandemic restrictions, that God may continue give them wisdom. 
  • Find ways to help those who are in need because of the pandemic. 

After saying all of this, the Lord then says, “I know how to carry out my plans for your good and not your evil.” That is, the fulfillment of God’s plans also depends on our obedience.
There was a man whose house was flooding. So he climbed on his roof and prayed, “Lord save me from the flood.”

Soon after that a rescue vehicle came from the local government unit. “Get in and be saved!”

“I’m fine. The Lord will save me” was his response.

Someone passed by in a small boat. “Get in and be saved!”

“I’m fine. The Lord will save me” was his response.

A helicopter passed by as it approached him. “Get in and be saved!”

“I’m fine. The Lord will save me” was his response.

He finally drowned in the flood and went to heaven. When he got there, he asked the Lord.

“Lord, why didn’t you answer my request to you? Why didn’t you save me from the flood?”

“What?” saith the Lord. “I sent a rescue vehicle, a small boat, and a helicopter but you want to get in any of them!”

Sometimes we want a miracle but the Lord’s response is something more normal.

How is the Lord answering you now during this ECQ repeat?

Feedback is always welcome.

Friends do the sharing.

Photo by Erik Mclean at Unsplash.
__________
[1] For those who don’t know, ECQ is Enhanced Community Quarantine. ECQ is the highest level of anti-COVID-19 measures that the Philippine Government can put in place.

Is it ok to call my Pastor “Pas”?

Tagalog

Have you seen the post making rounds on FB? It says,

“Don’t call your pastor “Pas.” 1. It’s Unbiblical and 2. It’s Unprofessional.”

Really?

Pastor is a socially and culturally constructed word that means something different today than it did in the Bible times. In no place in the Bible are we commanded to call someone a “pastor.” In no place in the Bible in the role of pastor a professional role. (And while we’re at it let’s get rid of the notion that “the pastor is the highest calling.”)

Grammatically, “Pas” is a diminutive that is a term of endearment. It is actually more meaningful than the term “Pastor” (when used as a title). It implies a close relationship between the person and the pastor, a relationship where a spiritual leader has the ability to speak into the life of the parishioner. 

Calling is much more complex than “some are pastors and the rest are not.” The Bible tells us that all walks of life, all activities, and all people are able to minister to the glory of God. 

So if you are a pastor and someone calls you “Pas” accept it as the sign of love that it is — and be sure to love that person back!

Ok ba kung tawagang ko ang Pastor ko ng “Pas”?

Nakita mo na ba ang nashare na FB post ng ganito?

“Don’t call your pastor “Pas.” 1. It’s Unbiblical and 2. It’s Unprofessional.”

Talaga ba? 

1. Wala kang makitang talata sa Bible kung saan may utos na dapat tawagan nating mga pastor na “pastor.”

2. Wala ka ring makitang talata sa Bible kung saan may sinabi na ang mga pastor ay “professional.” 

Saan kaya galing ang mga ideya nito? Sa tingin ko ito’y nagmula sa kasabihang “The pastor is the highest calling.” Ang problema ay wala din ito sa Bibliya. Sa totoo lang, malalim ang konsepto ng pag-tawag o “calling” sa Bibliya. Ayon sa Bibliya, mahalaga sa paniningin ng Diyos ang lahat ng uri ng trabaho, lahat ng bahagi ng buhay, at lahat ng tao. Lahat ito’y pwedeng gamitin sa papupuri sa Panginoon. 

Bukod dito, ang paggamit ng salitang “Pas” ay isang term ng pagmamahal na ginagamit ito upang ipakita na may pagmamamahal ang isang tao sa kanyang espiritwal na lider. 

Kaya’t kung ikaw ay pastor at may tumawag sa iyo na “Pas” tanggapin mo na lang ito bilang tanda ng pag-ibig nila sa yo – at siguraduhing mong mahalin ang taong iyon!

Image by Ben White on Unsplash.